วันที่ 16-18 พ.ย. 63 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู บุคลากร ศึกษาดูงาน เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ ด้านแผนงาน พัสดุ การเงินและบัญชี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ภาพ: สุรศักดิ์ ใหญ่เลิศเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.