ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4

วันที่ 18-19 มีนาคม 64 ดร…

View More ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 และกลุ่ม 4

บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปั่นน้ำใจสู่น้อง

วันที่ 18 มีนาคม 64 เวลา …

View More บริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมปั่นน้ำใจสู่น้อง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเบอร์เกอร์จิ๋ว ให้แก่นักเรียน

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวล…

View More วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเบอร์เกอร์จิ๋ว ให้แก่นักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมตามงานโครงการ เตรียมนักเรียนโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นาง…

View More เข้าร่วมกิจกรรมตามงานโครงการ เตรียมนักเรียนโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1