ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
จำนวน 2 อัตรา

View More ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 …

View More วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

13 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.…

View More 13 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก

View More อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ก็ ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

View More การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ก็ ครั้งที่ 1 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565