ทอล์กโชว์การกุศลเพื่อลูกหลานโคราช ในหัวข้อ ธรรมะวัยเรียนยุค 5 G โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เว…

View More ทอล์กโชว์การกุศลเพื่อลูกหลานโคราช ในหัวข้อ ธรรมะวัยเรียนยุค 5 G โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายในโรงเรียน

15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.3…

View More สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันยุงลายในโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นา…

View More การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนานักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19