25 สิงหาคม 65 พิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นา…

View More 25 สิงหาคม 65 พิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565…

View More วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

19 สิงหาคม 65 รับการประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร…

View More 19 สิงหาคม 65 รับการประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

17 สิงหาคม 3565 ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร…

View More 17 สิงหาคม 3565 ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดร…

View More วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง