กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 17 กันยายน 2564 โร…

View More กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

อบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

วันที่ 16 กันยายน 2564 เว…

View More อบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 63 เวลา…

View More การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุ…

View More ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ