ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก…

View More ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสาธร

วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร…

View More วันที่ 26 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสาธร

วันที่ 24 กันยายน 2565 ประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 24 กันยายน 2565 นา…

View More วันที่ 24 กันยายน 2565 ประชุมสัมมนาวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 21 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)

วันที่ 21 กันยายน 2565 กล…

View More วันที่ 21 กันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565)

20 กันยายน 2565 พิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านภูเขาลาด โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า กับ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว สพฐ. และจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร…

View More 20 กันยายน 2565 พิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านภูเขาลาด โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า กับ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว สพฐ. และจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วันที่ 16 กันยายน 2565 ต้อนรับกลุ่มกัลยาณมิตรและญาติธรรมเยอรมัน นำโดยนางสาวปิยาพร กิตติปณิธิ และคณะ มามอบไก่ทอดและข้าวเหนียวจำนวน 400 กล่อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

วันศุกร์ที่ 16 พ.ศ.2565 น…

View More วันที่ 16 กันยายน 2565 ต้อนรับกลุ่มกัลยาณมิตรและญาติธรรมเยอรมัน นำโดยนางสาวปิยาพร กิตติปณิธิ และคณะ มามอบไก่ทอดและข้าวเหนียวจำนวน 400 กล่อง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2565 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานที่โดยการชมภาพยนต์ ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

วันที่ 15 กันยายน 2565 นา…

View More วันที่ 15 กันยายน 2565 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้นอกสถานที่โดยการชมภาพยนต์ ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

วันที่ 15 กันยายน 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2565 นา…

View More วันที่ 15 กันยายน 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียน

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 โร…

View More เสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ 2565