พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดร…

View More พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

View More เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา