ยินดีต้อนรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

✴️ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ…

View More ยินดีต้อนรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศึกษาดูงาน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ”

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2565…

View More ศึกษาดูงาน “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ”

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (12 ก.ค.65) นายวิเ…

View More พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์ กับต้นสังกัดสถานศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดร.…

View More เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์ กับต้นสังกัดสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภท จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน แม่บ้านหอนอน และแม่บ้านอาคาร

รับสมัคร 15-21 กรกฎาคม 25…

View More ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภท จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน แม่บ้านหอนอน และแม่บ้านอาคาร