การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 …

View More การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2564 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา…

View More ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2564 ประจำปีการศึกษา 2563