ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

View More ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อุปการะคุณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อ…

View More คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อุปการะคุณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา