อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา”

วันที่ 22-26 มีนาคม 2565 …

View More อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา”

การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in School รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 …

View More การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติ Sandbox Safety Zone in School รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.…

View More มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี