ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุ…

View More ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

กิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่ครูผู้สอน

กิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนกา…

View More กิจกรรมทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้แก่ครูผู้สอน