การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

วันที่ 16-18 ธ.ค.64 ดร.อร…

View More การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนหูหนวก ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ทีมแบดมินตัน นครราชสีมาปั…

View More การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคนหูหนวก ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

จุดเทียนชัยเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวล…

View More จุดเทียนชัยเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวล…

View More ทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมประชุมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Sandbox Safety zone in school ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดร.…

View More ร่วมประชุมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Sandbox Safety zone in school ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา