2-5 กันยายน 2565 เข้าการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2567 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3-5 กันยายน 2565 ด…

View More 2-5 กันยายน 2565 เข้าการอบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2567 ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมบูติค ซิตี้ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 17 กันยายน 2564 โร…

View More กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ