การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On site ได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School

การเรียนรู้ในสถานการณ์การ…

View More การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ On site ได้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Sandbox Safety Zone in School

การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น งวดที่ 10/14 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวล…

View More การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น งวดที่ 10/14 ครั้งที่ 2/2565

การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

การเรียนรู้ในสถานการณ์การ…

View More การเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวล…

View More นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School

เข้าพบนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบกระเช้าและขอพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 ดร.…

View More เข้าพบนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบกระเช้าและขอพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2565