การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 …

View More การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ 16-17 พ.ย. ดร.อรอิ…

View More อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ