📣พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ‘66
วันที่ 16 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา และเทอมินอล 21 โคราช
ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้รับรางวัลครูดี ศรีโคราช จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1.นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2.นางฐิติชญา ศรีแก้ว ครู คศ.1
3.นางสาวศศิธร ศรีสมสุข ครู คศ.1
4.นายอุเทน ช่างทองมะดัน ครู คศ.1
รางวัลคนดี ศรีย่าโม จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

—————————————————
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/ทัศริยา/เกศรา
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————