วันนี้ (19 ธ.ค.63) เวลา 06.00 น. นางสาววาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งด้วยกันโคราช” ณ สวนน้ำบุ่งตาหลัว กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่สำคัญเด็ก ๆได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายนอก สร้างสัมพันธไมตรีต่อกันเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ภาพ:อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.