วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.05 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา น้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภาพ:อัศม์เดช อินเสนรายงาน:อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.