วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงานการประชุม และได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “การศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ข้อมูล : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.