วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น.ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมรับฟังทอล์กโชว์การกุศลเพื่อลูกหลานโคราช ในหัวข้อ ธรรมะวัยเรียนยุค 5 G โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช กิจกรรมในวันนี้สโมสรไลออนส์ โคราชร่วมกับภาคธุรกิจร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้แก่ลูกหลานโคราชและเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมและร่วมรับฟังธรรมดังกล่าว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสให้แก่ลูก ๆนม.ป.เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆแบบนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ภาพ:อัศม์เดช อินเสนเรียบเรียง: อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริงานประชาสัมพันธ์ นม.ป.www.nmpchool.ac.th