• วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายวรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการเตรียมงาน(VDO)