การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 …

View More การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2565-2569 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2564 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา…

View More ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2564 ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

วันที่ 16 กันยายน 2564 เว…

View More อบรมหลักสูตรการเชื่อมโยงข้อตกลงในการพัฒนางานกับการประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 10 กันยายน 63 เวลา…

View More การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุ…

View More ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ