วันที่ 10 สิงหาคม 2565 การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร…

View More วันที่ 10 สิงหาคม 2565 การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ PA ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ต้อนรับ นางสุชีรา กิจวัฒนชัย ประธานกลุ่มสตรีธุรกิจ 48 และคณะจากกลุ่มสตรีธุรกิจ 48

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ดร.…

View More วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ต้อนรับ นางสุชีรา กิจวัฒนชัย ประธานกลุ่มสตรีธุรกิจ 48 และคณะจากกลุ่มสตรีธุรกิจ 48

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา“แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ครู…

View More วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา“แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

การมัดย้อมด้วยสีพาสเทล (Pastel Color) บ้านสวนแสนดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.…

View More การมัดย้อมด้วยสีพาสเทล (Pastel Color) บ้านสวนแสนดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.…

View More ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเฉพาะความพิการ

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุ…

View More โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำหรับจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

นักกีฬานครราชสีมาปัญญานุกูล ตรวจการได้ยิน ก่อนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 1st ASAEN DEAF​ Games​ 2022​ ประเทศมาเลเซีย

นักกีฬานครราชสีมาปัญญานุก…

View More นักกีฬานครราชสีมาปัญญานุกูล ตรวจการได้ยิน ก่อนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 1st ASAEN DEAF​ Games​ 2022​ ประเทศมาเลเซีย

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน 99 ปี ครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปี 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุ…

View More ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน 99 ปี ครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปี 2565