วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีนางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และนางนิตยดา วัฒนวรางกูร ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ดังกล่าว การจัดอบรมในวันนี้หวังว่าคณะครู และบุคลากรจะนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนในอนาคตต่อไป กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช /อับดลรอหมาน ถ่ายทอดสด : พิทักษ์ วัฒนา /เกศรา/อัศม์เดช/อับดลรอหมาน เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป. ————————————————— ✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th youtube : NMP Channel Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

Post Views: 317