ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

View More ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกสารดังแนบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน…

View More ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกสารดังแนบ

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ยาม และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรห…

View More ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ยาม และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพรักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสารดังแนบ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มี…

View More ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพรักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เอกสารดังแนบ

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ยาม และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาป…

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ยาม และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พรักงานขับรถ ยาม และพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 23-29 ตุลาคม 63

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาป…

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พรักงานขับรถ ยาม และพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 23-29 ตุลาคม 63