ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 65

View More ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 65

ประกาศผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

View More ประกาศผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
จำนวน 2 อัตรา

View More ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2566
จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภท จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน แม่บ้านหอนอน และแม่บ้านอาคาร

รับสมัคร 15-21 กรกฎาคม 25…

View More ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภท จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ(ประจำห้องเรียน แม่บ้านหอนอน และแม่บ้านอาคาร

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คำแหน่ง ครูผู้สอน

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คำแหน่ง ครูผู้สอน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาป…

View More รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2565