ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

View More เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาในร่ม งานปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัว
หอหอนไชยณรงค์ ๕ และงานปรับปรุงเวที งบประมาณปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ค่าปรับปรุง)
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาในร่ม งานปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัว
หอหอนไชยณรงค์ ๕ และงานปรับปรุงเวที งบประมาณปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ค่าปรับปรุง)
โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างปรับปรุงลานกีฬาในร่ม งานปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัวหอหอนไชยณรงค์ ๕ และงานปรับปรุงเวที งบประมาณปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ค่าปรับปรุง) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

View More เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจ้างปรับปรุงลานกีฬาในร่ม งานปรับปรุงห้องน้ำห้องแต่งตัวหอหอนไชยณรงค์ ๕ และงานปรับปรุงเวที งบประมาณปี ๒๕๖๕ งบลงทุน (ค่าปรับปรุง) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564