วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการนำบุตรหลานเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมไทรงาม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นา…

View More วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการนำบุตรหลานเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมไทรงาม

วันที่ 12 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งร่วมหารือ และวางแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมไทรงาม

วันที่ 12 พฤษภาคม 66 ดร.อ…

View More วันที่ 12 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งร่วมหารือ และวางแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมไทรงาม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุพัตรา จันทเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นา…

View More วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่นางสาวสุพัตรา จันทเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลเรื่องการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาป…

View More ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลเรื่องการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรร่วมดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารเรียนราชพฤกษ์

View More วันที่ 1 พฤษภาคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรร่วมดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารเรียนราชพฤกษ์

📣วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

📣วันที่ 24 – 25 เมษ…

View More 📣วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 6 เมษายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรม ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสา…

View More วันที่ 6 เมษายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเปรม ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา