กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบ…

View More กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมารีย์วิทยา ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “ทาสีกำแพงโรงเรียน”

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.…

View More วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมารีย์วิทยา ที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “ทาสีกำแพงโรงเรียน”

14 กุมภาพันธ์ 66 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.…

View More 14 กุมภาพันธ์ 66 พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ให้แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 7-8 มีนาคม 66 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7-8 มีนาคม 66 ดร.อ…

View More วันที่ 7-8 มีนาคม 66 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ประจำปี 2565 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566…

View More วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 2 การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ประจำปี 2565 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานกีฬา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “นม.ป.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566…

View More วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานกีฬา กลุ่มบริหารวิชาการ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “นม.ป.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 66 ด…

View More วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร เข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66 ด…

View More วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร เข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565