งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)

View More งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)

นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล นครราชสีมา

วันที่ 20 มกราคม 66 นางสา…

View More นำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัล นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการตัดสินแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มกราคม 66 ดร.อร…

View More ประชุมคณะกรรมการตัดสินแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเข้าโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กพิการผ่านกิจกรรมเซรามิกสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

ในการนี้ได้ร่วมแสดงความยิ…

View More วันที่ 17 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเข้าโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กพิการผ่านกิจกรรมเซรามิกสู่การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

ต้อนรับคณะแพทย์ นำโดย พญ.ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล และ นพ.เฉลิมพงศ์ ธัญพิพัฒน์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 17 มกราคม 2566 นาง…

View More ต้อนรับคณะแพทย์ นำโดย พญ.ปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล และ นพ.เฉลิมพงศ์ ธัญพิพัฒน์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

พลังครู คือ หัวใจของการพล…

View More วันที่ 16 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ด…

View More ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร