โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARD ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ