วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน การประชุมในครั้งนี้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในรูปแบบ On-site กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนในรูปแบบ On-line , On-hand และ On-demand

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดี ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้…

กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารวิชาการ

เรียบเรียง : ศิริวรรณ ขวัญวงค์

ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน

เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.

ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร

facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล

เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th

Youtube : NMP Channal

Tel : 04 4214 983 ต่อ 15

 

.

Post Views: 63