โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

      ปีที่ได้รับรางวัล/ผลาน

  หน่วยงานที่มอบรางวัล/ผลงาน 

   รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล/ผลงาน

            รูปภาพประกอบ

               2562

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองรวมอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

               2562

 สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

นางสาวมัทนา  แสวงผล และนายศุภชัย ฤาเดช นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีแบดมินตันคนหูหนวกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 ณ ประเทศไต้หวัน

               2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   กระทรวงศึกษาธิการ

นายภูษิต  ธนากิติชัย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานลงตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง “ความดี และความพอเพียง คือวัคซีนชีวิต” 

               2565

 สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

นางสาวสุชานาฎ  กุ้งกลางดอน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ณ ประเทศไทย

               2565

        สมาคมกีฬาคนหูหนวกไทย

นางสาวสุชานาฎ  กุ้งกลางดอน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาแบดมินตันคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์คนหูหนวก ครั้งที่ 1 ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2565

               2565

        สมาคมกีฬาคนหูหนวกไทย

นายกฤษดา  คำพิลานนท์ / นายกิตติธัช  คุ้มพร้อม และนายสมภพ แสนธิ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟุตซอลคนหูหนวกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์คนหูหนวก ครั้งที่ 1 ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2565

               2566

    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

นักเรียนได้รับเหรียญทองรวมอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) โดยได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ 17 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 15 รายการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 15 รายการ