โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

นายอัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562