โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

VTR การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โดยการนำของ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร มีความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

Post Views: 81