วันที่ 9 มิถุนายน 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงาน/งาน : –
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 46