ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
🙏วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เป็นประธาน การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 17 พ.ค 65 – 16 พ.ย. 65)
🙏 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 5 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวทัศริยา เสียงไพเราะ
2. นางสาวณัชชา ฉลาดเอื้อ
3. นางสาวกมลนภัช เตชุปกรณ์
4. นางสาวธนพร นารินรักษ์
5. นางสาวสุกัญญา เพ็ชรสร
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
เรียบเรียง : ชลลดา/วิรัตน์
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 54