วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อรับ คณะศิษย์เก่าราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 80 ในการมาสนับสนุนอาหารกลางวัน และมอบค่าขนมให้แก่นักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน : งานชุมชนสัมพันธ์ และภาคีเครือข่าย
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 28