วันที่ 5 กันยายน 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมพาน้องท่องเที่ยวเมืองหลวง สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้การต้อนรับ
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ว่าที่ ร.ต. ธนุ สมสงวน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 15