โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

5 มีนาคม 66 กิจกรรมตลาดนัดหอนอน และกิจกรรมส้มตำลีลา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มีนาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมตลาดนัดหอนอน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมตลาดนัดหอนอน มีการแข่งขันตำส้มตำลีลา ของนักเรียนทั้ง 8 หอนอน และการจำหน่ายอาหารหลากหลายประเภท สร้างสีสันในการร่วมกิจกรรมได้อย่างดี พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ประประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
กลุ่มงาน/งาน : นักเรียนประจำ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
 
Exit mobile version