📣วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ประธานในพิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
✴️พิธีเปิดในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานดังกล่าว
✴️การจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS นี้เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการวิชาการ อาชีพเพื่อการมีงานทำ ผลงานโดดเด่นของโรงเรียน กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมในพิธีเปิดในวันนี้อย่างคับคั่ง
กลุ่มงาน/งาน : โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช / ประสิทธิ์ /อับดลรอหมาน
ถ่ายทอดสด : ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 90