วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับคณะนายทหาร พัน.ร.มทบ.21 กำลังพลจิตอาสา ของหน่วย ร่วมกับ จิตอาสา 904 ชุมชนราชสีมาพัฒนาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
 
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ประสิทธิ์ สิมพร
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : เสนีย์ สีเหลือง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 34