โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

21 ธันวาคม 65 กิจกรรมขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน

วันที่ 21 ธันวาคม 65 งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จัดกิจกรรมขยายผลการดำเนินโครงการเกษตรผสมผสาน ของนางสาวพัชลดา ทินกระโทก นักเรียนที่มีความบกพร่องพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทคงเพาเวอร์ บิวตี้ฟรี จำกัด โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงจัดฐานการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
กลุ่มงาน/งาน : งานจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : กมลนภัช เตชุปกรณ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Exit mobile version