วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณธรรม คู่ความรู้ สู่วิถีนม.ป. ณ โดมอเนกประสงค์
การจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนบ้านภูเขาลาด โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า กับ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 4 ดาว สพฐ. และจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยโครงงานคุณธรรม กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย กิจกรรมเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยสำหรับนักเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 3 โรงเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช/ประสิทธิ์
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 63