วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดร.วรพล ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขานครราชสีมาพร้อมคณะ และนางสาวสุพัตรา จันท์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทำบุญวันเกิดให้กับมารดา ร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนและบุคลากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน/งาน : ชุมชนสัมพันธ์ และภาคีเครือข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป
เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน
ภาพ/วีดีโอ : นส.ทัศริยา เสียงไพเราะ
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 44