📣วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมนำเสนอ และรับการประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสาธร
การประเมินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะนำคำชี้แนะของทุกท่าน ปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยมุ่งคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเป็นสำคัญ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป
—————————————————
✅ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล
เว็บไซต์ : www.nmpschool.ac.th
youtube : NMP Channel
Tel : 04 4214 983 ต่อ 15
Post Views: 56