19 มิถุนายน 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร ให้เกียรติในพิธีประดับปลอกแขน ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
กลุ่มงาน : งานประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เรียบเรียง : ว่าที่ ร.ต. ธนุ สมสงวน
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
อับดลรอหมาน ดำท่าคลอง
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 49