วันที่ 19 มกราคม 66 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ที่เข้ารับการประเมิน ดังนี้
1. นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวน วิชาเอกดนตรีไทย
3. นายประสิทธิ์ สิมพร วิชาเอกสังคมศึกษา
4. นางสาวลออรัตน์ รุนทจิต วิชาเอกปฐมวัย
ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวผู้เข้ารับการประเมินได้รับคำชี้แนะในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ ซึ่งสามารถนำไปปรับประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มงาน/งาน : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
เรียบเรียง : ชลดา บุญธรรม
ภาพ/วีดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 95