วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากร ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการหารือข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสาธร
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารทั่วไป
 
เรียบเรียง : อัครินทร์ จิระเศรษฐสิริ
ถ่ายภาพ/วิดีโอ : อัศม์เดช อินเสน
เผยแพร่ : งานประชาสัมพันธ์ นม.ป.
Post Views: 33